Ny rapport belyser den cirkulära ekonomin i textilbranschen inom EU

Ny rapport belyser den cirkulära ekonomin i textilbranschen inom EU

EU har släppt en rapport som syftar till att ge mer information om cirkulär ekonomi i hanteringen av textilprodukter och textilavfall i Europeiska unionen (EU). Rapporten förbättrar förståelsen för nuvarande värdekedjor inom tillverkning och detaljhandel av klädesplagg i EU och ger en detaljerad bild av materialflöden inom EU:s textilsektor i ett globalt sammanhang. Detta inkluderar en översikt över storleken på textilindustrin i EU när det gäller omsättning, sysselsättning, antal och storlek på företag och EU: s andel av den globala industrin.

I rapporten ges en bild av volymen (ton) och värdet (euro) för nya fibrer, garn, tyger och textilprodukter (kläder och hushållstextilier) som produceras i EU och handlas med resten av världen. Detta kompletteras med en detaljerad genomgång av volymerna av textilier efter konsumtion som finns tillgängliga för insamling, återanvändning och återvinning i EU-länderna, baserat på tillgängliga data.

Rapporten fungerar som en förhandsgranskning av de kommande utmaningarna i samband med ökad insamling och bearbetning av textilier efter konsument, förutsedd som ett resultat av obligatoriska skyldigheter för separat insamling av textilavfall 2025. Dessutom identifieras behov för planering av den nya fibern -till fiberåtervinningskapacitet.

Läs hela studien här