Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Ny lagstiftning mot geoblocking

Ny lagstiftning mot geoblocking

Redan den tredje december i år träder ny EU-lagstiftning i kraft – geoblockeringsförordningen.

Den innebär att den som köper varor eller tjänster inom EU, inte får diskrimineras på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden. De nya reglerna gäller försäljning både online och fysiskt samt för både privatpersoner och företag.

Syftet med geoblockeringsförordningen är att säkerställa lika villkor inom EU, men kan vara svår att helt förstå. Några konkreta exempel där diskriminerande geoblocking inte får förekomma är:

  • Ett företag får inte ha olika allmänna köpvillkor för varor eller tjänster för olika kunder
  • Kunder får inte omdirigeras till andra webbsidor eller nekas åtkomst till vissa sidor
  • Betalningsvillkoren får inte vara diskriminerande

Förordningen innebär dock inte att ett företag måste erbjuda samma priser till hela EU eller att man måste leverera till alla medlemsländer.

Det är viktigt att företag förbereder sig genom att noga gå igenom sina villkor, t.ex. vilken prissättning har vi och vem säljer vi till? Brott mot reglerna i geoblockeringsförordningen kan ge böter på upp till 10% av den totala omsättningen.

Om du har frågor om geoblockering och hur man som företag behöver anpassa sig efter de nya reglerna, maila info@teko.se
Läs gärna mer om geoblockering hos Kommerskollegium och EU-kommissionen.