Klimatpremien breddas för att skapa fler klimatsmarta arbetsmaskiner