Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Information om USA:s handelsavtal TPP och NAFTA

Information om USA:s handelsavtal TPP och NAFTA

Donald Trump meddelade i sitt installationstal att han vill riva upp eller ändra flera handelsavtal, till exempel TPP och NAFTA. Kommerskollegium har sammanfattat vad det innebär för Sveriges och svenska företag.

TPP är ett handelsavtal mellan tolv länder i Stillahavsregionen (USA, Kanada, Mexiko, Peru, Chile, Nya Zeeland, Australien, Brunei, Singapore, Vietnam, Malaysia och Japan). Det är det största regionala frihandelsavtal som någonsin slutits. Däremot har inte TPP trätt i kraft ännu vilket gör att det inte har någon betydelse för svenska företag, enligt Kommerskollegium.

NAFTA är ett handelavtal mellan USA, Kanada och Mexiko och som trädde i kraft 1994. Utvecklingen av samarbetsavtalet har lett till att handeln är tullfri sedan 2008. Avtalet kommer att omförhandlas och i dagsläget är det oklart vad det kommer att innebära. Enligt Kommerskollegium så gynnar NAFTA indirekt svenska företag som är aktiva i Nordamerika. Företag som etablerat sig i regionen kan lättare producera sina varor effektivt och även sälja dem över gränserna i regionen tullfritt. På vissa områden kan NAFTA ha missgynnat svenska företag som exempelvis behövt konkurrera med inhemska företag på sämre villkor.

Läs mer om de två handelsavtalen på Kommerskollegiums webb