Hela livscykeln viktigare än enskilt fiberval när det gäller hållbarhet