Goda resultat i samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning