Framtidens textila lagningstekniker tar form i DO-Tank Center i Borås