Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Framtidens hållbara t-shirt tar form med Trash-2-Cash

Framtidens hållbara t-shirt tar form med Trash-2-Cash

Bilden: Emma Östmark, projektledare för Trash-2-CashFoto: SP

Trash-2-Cash är ett omfattande forskningsprojekt som engagerar forskare, designers och företag från hela Europa. Utmaningen: att använda pappers- och textilavfall för att skapa nya textilfiber och redan i designstadiet ta hänsyn till hur en produkt ska återvinnas utifrån dagens avfallsströmmar. Kanske framtidens hållbara t-shirt med andra ord. Projektet har varit i gång i cirka 1,5 år och redan börjar de första resultaten synas.

– Nu har vi kommit igång ordentligt och redan levererat en första prototyp i form av demomaterial där vi har skapat stapelfiber av gammal bomull. Det är ett förstadium till garn och är mest för att visa att våra processer fungerar. Nu jobbar materialforskarna intensivt i steg 2 med att ta fram nästa del i projektet som till exempel kan bli ett tyg från bomull och polyester, berättar Emma Östmark, projektledare på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som samordnar projektet.

Trash-2-Cash startade i juni 2015 och är en del av EU:s program Horisont 2020, och kommer att löpa till 2018. Den totala budgeten är 8,9 miljoner euro, varav EU står för 7,9 miljoner euro, resterande delar kommer från projektets olika partners.

– En viktig grundläggande del i projektet är hur designers utvärderar och tillämpar materialen. Deras arbete kommer synas ordentligt i steg 3 då det blir färdiga plagg som prototyp, säger Emma Östmark.

Stapelfiber som skapats av återvunnen bomull

Måste fungera i verkligheten och ge miljövinster

Designernas uppgift i Trash-2-Cash är att säkerställa ”kvalitet, prestanda och utseende” av slutprodukterna för att tillfredsställa konsumenternas behov. I det långa loppet har projektet även visioner om att skapa nya marknadsutrymmen för återvunna textilier som förvandlas till varor av hög kvalitet.

– Om inte konsumenterna är intresserade i slutändan så finns det ingen marknad, så det är jätteviktigt att resultaten fungerar i verkligheten. Hela tiden tittar vi förstås även på de miljömässiga delarna i projektet tillsammans med övriga aspekter. Det måste finnas miljövinster, vara kostnadseffektivt och upplevas som positivt från konsumenterna, fortsätter Emma Östmark.

Trash-2-Cash involverar organisationer, företag, forskningsinstitut och aktörer från hela Europa med starkt intresse för hållbarhet, forskning och utveckling för framtiden inom textilier och pappersindustrin. Medverkande partners är förutom SP till exempel Aalto University (Finland), Material Connexion (Italien), Reima (Finland), Swerea IVF (Sverige), University of The Arts (Storbritannien), Cidetec (Spanien), Soex Group (Tyskland), TEKO (Sverige) med flera.

Separera bomull och polyester

Förutom ren bomull arbetar Trash-2-Cash även med att hitta lösningar för blandningar av bomull/polyester och enbart polyester. Här finns det stora utmaningar i hur bomull och polyestern ska separeras för att kunna användas igen.

– Forskarna hos VTT, Aalto Universitetet och Swerea IVF har lyckats separera bomull och polyester och det är ett positivt resultat i projektet. Sedan återstår hur vi ska kunna använda materialet vidare, berättar Emma Östmark. I projektet finns också utveckling av kompositmaterial utifrån återvunnen polyester där företaget SO.F.TER. SPA från Bologna i Italien utvecklar den delen. I det här projektet ska de fokusera på återvunnen polyester och till exempel titta på att förlänga polymerkedjorna så att kvaliteten förbättras och gör materialet starkare och hållbarare.

Trots att Trash-2-Cash endast är halvvägs mot målet tidsmässigt så tittar projektgruppen redan på en möjlig fortsättning bortom 2018. Det innefattar hur resultaten kan komma ut på en marknad.

– Finansieringen för projektet tar slut om två år, men vi har börjat titta på hur resultaten kan komma att användas i stor skala, till exempel hur produkterna ska produceras, om vi ska bygga en pilotanläggning och få till en mer industriell uppskalning, berättar Emma Östmark.

En fabrik för hållbara textilier alltså?

– Det måste ju till något som gör att resultaten förverkligas. Men det är klart att där är ju finansieringen avgörande och aktörer som ser potentialen i resultaten i projektet. Vi på SP är forskare och ser det inte som vår uppgift att driva en fabrik, men det finns säkert företag som kommer att se affärsmöjligheterna, säger Emma Östmark.

Vilka slutresultat kan vi förvänta oss från projektet?

– Det vore kul om det är en process som blir etablerad. Om vi kan använda oss av återvunna kläder och ta fram till exempel vit bomullstextil som sedan går att färga efter det. Finns det sedan kläder på marknaden som tillverkas utifrån projektets hållbara metoder så har vi kommit långt. Vi kanske också är i stadiet att anlägga en pilotanläggning. Kan vi dessutom hitta bra metoder för att återvinna polyester så vore det riktigt kul och då skulle jag vara nöjd med vårt arbete, avslutar Emma Östmark.

Läs mer om Trash-2-Cash här

Lyssna på Trash-2-Cash podcast