Framtidens hållbara t-shirt tar form med Trash-2-Cash