Eton installerar robotiserat lager för ökad tillväxt och kundnöjdhet