Den digitala omställningen ger ACG Accent försprång