Den cirkulära utvecklingen skapar nya möjligheter för svensk textilindustri