Circularity Gap Report – Sveriges ekonomi är i stort sett linjär