Budet från industrins arbetsgivare: 1,4 procent i löneökningstakt