BREV FRÅN STYRELSEORDFÖRANDEN I TEKO

BREV FRÅN STYRELSEORDFÖRANDEN I TEKO

Corona krisen har drabbat hela världen, Sverige och TEKO på ett mycket dramatiskt sätt och det har skett och sker mycket fort. Som företagare är vi alla vana vid att anpassa oss, parera och planera för framtiden. Nuläget ställer mycket hårda krav på oss och jag gissar att dom flesta är i full färd med krisplanering.

TEKO skall då vara den man vänder sig till för att få hjälpa och stöd i hur man skall implementera de olika stöd- och krispaketen som vår regering föreslår och som antas i rask takt. Arbetsgivarservicen inom Teknikföretagen arbetar för högtryck med att svara på Era frågor. Hemsidan uppdateras löpande med information, senast idag med frågor och svar kring korttidsarbete.

Som medlem i Svenskt Näringsliv har vi aktivt deltagit i framtagningen av olika förslag på åtgärder för att stödja företagen och rädda jobb. Regering lyssnar när hela näringslivet talar med en röst. Tre stora räddningspaket har redan lanserats med konkreta och bra åtgärder till oss företagare i form av arbetstidsförkortning, slopade karensdagar, slopande av arbetsgivaravgifter till småföretag, lån med statliga garantier, etc.

Trots alla åtgärder så är dom flesta hårt drabbade och vi ser dalande orderingångar, sjunkande orderstockar och en osäker framtid. Men efter regn kommer solsken även om det känns avlägset just nu och då gäller det att vara rustad så att man kan möta sina kunder på bästa sätt.

I medierna hör vi att det saknas skyddsutrustning med mera i vården. TEKO deltar aktivt i samverkansgruppen inom Svenskt Näringsliv som ser hur vi kan ställa om och hjälpa till med varuförsörjningen. Ett 25-tal medlemsföretag har erbjudit hjälp med material och sömnadskompetens. Det vore ju fint att kunna bidra i denna svåra situation.

Sverige har gått sin egen väg i hanteringen av Coronaviruset / Covid-19. Det ligger ett stort ansvar på var och en att ta sitt ansvar så att vi hindrar smittspridningen så långt som möjligt så att vi lyckas att hålla Sverige och våra företag öppna och verksamma. Det mår vi alla bra av.

Ta hand om Er – era nära och kära – Tvätta händerna!

Anne L. Ludvigson

Styrelseordförande