Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion från Science Park Borås

Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion från Science Park Borås

Hållbarhetsbegreppet är i stark förändring. I en värld där flertalet konsumenter följer trender snarare än konsumentupplysning blir kunskapen om framtidens konsumenter central. Mötet mellan konsumenter som med olika drivkrafter agerar och företag som behöver hitta nya affärsmodeller som inte tär på jordklotets ändliga resurser, är en spännande och för planeten helt nödvändig utveckling.

Science Park Borås arbetar med de 17 målen i Agenda 2030 som utgångspunkt och i skärningspunkten mellan näringsliv, forskning, offentliga aktörer och civilsamhälle. Som en av 6 Science Parks i det västsvenska innovationssystemet driver Science Park Borås innovation för samhällsförändring.

Nu har Science Park Borås tillsammans med Kairos Future tagit fram en ny omfattande rapport om hållbar konsumtion.

Birgitta Losman är hållbarhetsstrateg på Science Park Borås och har arbetat med utvecklande av rapporten.

– Det har varit väldigt spännande och många av våra svenska företag säljer ju produkter globalt vilket vi har lagt extra fokus på i rapporten. Kairos Future har ju hjälpt oss att titta på trender och utveckling globalt vilket gör rapporten relevant för företagen, säger Birgitta Losman. Vi bad även Kairos Future att titta på hur konsumenterna rör sig för att göra fler medvetna och hållbara val. Att ta steget från enstaka val till mer beteendeförändringar och vilka triggande faktorer som finns.

Hållbarhetstribes och hållbarhetstrappan

2020 års rapport tar sikte på att lyfta blicken globalt och att fördjupa kunskapen om hållbarhetstribes och förflyttningar i den så kallade hållbarhetstrappan. Mitt i framtagande av studien och rapporten utbröt coronakrisen vilket gav nya dimensioner vad gäller hållbarhetstrender.

– coronakrisen har gett ett bevis på att förändring kan ske snabbare än vad någon kunde tro. Vem hade kunnat tro att alla flygplan skulle stå stilla och att digitala möten skulle bli norm för sex månader sedan. Det är intressant att den förändringsbenägenheten är möjlig när människan hamnar i extrema situationer och planeten är ju i en extrem situation just nu även om den för en del inte är lika tydlig som covid-19, säger Birgitta Losman.

Hon fortsätter:

– När vi tittade på Sverige i den tidigare rapporten 2019 så var hälften av befolkningen intresserade av hållbarhet på ett eller annat sätt. Den största gruppen har hälsa som hållbarhetsengagemang. Det är intressant när du väger in situationen med covid-19. Vilka otroliga åtgärder som sker när det handlar om människors hälsa. Rapporten visar också att det inte räcker med information, vi behöver mer än information för att förändra vårt beteende för att skapa långsiktiga och hållbara livsstilar, säger Birgitta Losman.