Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion från Science Park Borås