Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

TEKO:s miljögrupp arbetar för en hållbar och livskraftig svensk textil- och modeindustri

TEKO:s miljögrupp arbetar för en hållbar och livskraftig svensk textil- och modeindustri

TEKO:s medlemsföretag var tidiga med att arbeta tillsammans med frågor runt energieffektivisering, vattenbesparing och med att identifiera och fasa ut farliga kemikalier ur den svenska textilproduktionen. I dag är arbetet mer aktuellt än någonsin. De svenska textil- och modeföretagen ser stora fördelar med ett aktivt hållbarhetsarbete. Inom TEKO:s miljögrupp (tidigare kemikaliegrupp) diskuteras kontinuerligt aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor.  

– Flera av våra tillverkande företag ser fördelar med att träffa kollegor och höra vad som är på gång i branschen. Vi hjälper varandra i olika frågor, det kan vara allt från mer tekniska produktionsrelaterade frågor till hur utvecklingen ser ut, berättar Weronika Rehnby, textil- och miljöexpert hos TEKO och som leder arbetet i Miljögruppen.

Samarbete med myndigheter

TEKO:s miljö- och energigrupp bildades redan under tidigt 1970-tal och har varit öppen för alla medlemsföretag i TEKO. I dag har denna grupp ändrat namn till Beredningsgruppen, där i första hand företag med våtberedning (t ex färgning och beläggning) är representerade för att diskutera produktionsfrågor.

Eftersom det händer mycket kring hållbarhet inom textilområdet, bland annat har regeringen lagt ut flera uppdrag på Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket för eventuellt kommande lagkrav för kemikalier och textilavfall, så startades även Miljögruppen inom TEKO.

– Miljögruppen, som tidigare hette Kemikaliegruppen, är viktig eftersom den brett tar upp dessa frågor för diskussion, så att vi som branschorganisation kan företräda våra medlemsföretag på bästa sätt. I Miljögruppen ingår också medlemmarna från beredningsgruppen, berättar Weronika Rehnby.

Samarbetet med myndigheterna började tidigt och i slutet av 1980-talet kom Länsstyrelsen i Västra Götaland län med i den dåvarande Miljö- och energigruppen och är fortsatt med i de två grupperna. Samarbetet är uppskattat och har bidragit till konstruktiva samtal mellan näringslivet och myndigheter samt framgångarna inom miljöområdet.

– Genom att TEKO arbetade tidigt med miljöfrågor så ledde det till att vi på 1990-talet fasade ut ett betydande antal farliga kemikalier i den svenska textilproduktionen, till exempel bromerade flamskyddsmedel, ftalater, nonyfenoletoxylat, klorerade organiska föreningar med flera. Det är viktigt för våra företag att ha koll på miljö- och hållbarhetsfrågor på många sätt. Dels kan vi vara med och påverka lagstiftarna i ett tidigt skede, dessutom kan vi hjälpa våra medlemsföretag att anpassa verksamheten i god tid innan lagar och bestämmelser är på plats, säger Weronika Rehnby.

Viktigt att visa hur branschen fungerar

Inom gruppen diskuteras just nu ett antal intressanta frågor. Till exempel Kemikalieinspektionens uppdrag från regeringen kring PFAS, eller så kallade högflourerade ämnen. Här finns förslag på bland annat åtgärdsprogram och inrapporteringskrav. Syftet är att öka kunskapen hos människor och företag om PFAS kopplat till produkter. En annan viktig diskussionspunkt inom miljögruppen är regeringens planerade Centrum för substitution av farliga ämnen där syftet är att öka kunskapen om farliga ämnen samt bidra till ökad substitution. Här har TEKO varit på möte och träffat regeringens utredare i frågan.

– Vi uppskattar tanken med ett centrum som bygger på samverkan mellan företag, branscher, berörda myndigheter och universitet. Däremot är det oklart hur ett sådant centrum ska finansieras och drivas. Här har vi förklarat förutsättningarna från textilbranschens sida, berättar Weronika Rehnby.

Workshop med smart kemikalieguide

Inom Miljögruppen arrangeras även workshops. Vid det senaste mötet i mitten av oktober var Jerker Ligthart från ChemSec inbjuden som gäst och höll i en workshop med gruppens deltagare. Han presenterade ChemSecs kemikalieguide som innehåller en omfattande databas med 21 listor och 6500 farliga ämnen, en guide som är kostnadsfri. Här kan användaren söka på kemiska ämnen och snabbt få svar på om de kemiska ämnena är rödlistade, det vill säga omfattas av förbud genom lagstiftning som till exempel Reach eller om de är förbjudna att användas enligt listor knutna till företag och företagsgrupper (t ex H&M och AFIRM). Dessutom kan man se om ämnena är förbjudna i olika miljömärkningar. Flera funktioner är under utveckling för att kunna guida företag genom processen att identifiera kemiska ämnen i sina textila produkter.

– Det är ett mycket bra hjälpmedel för våra medlemmar. Med hjälp av databasen ska användarna kunna göra listor och skickar till leverantörer och vice versa. Det hjälper företag att hålla kolla på farliga ämnen på ett enkelt sätt. Och genom att vi fick möjlighet att testa versionen som är under utveckling så kunde ChemSec få feedback direkt av användare i branschen. Den här workshopen visar verkligen nyttan med miljögruppen på ett tydligt sätt. Vi hjälper våra medlemmar så att de får stöd i sitt dagliga arbete helt enkelt, avslutar Weronika Rehnby.

Miljögruppen inom TEKO träffas regelbundet och är öppen för alla medlemsföretag.

Vill du delta i Miljögruppen? Kontakta Weronika Rehnby, weronika.rehnby@teko.se

FullSizeRender (002)

Weronika Rehnby, textil- och miljöexpert