Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Möt företaget som gör saker för säkerhets skull

Möt företaget som gör saker för säkerhets skull

Airsafe Sweden i Upplands Väsby är Nordens ledande företag inom militärt och civilt flygsäkerhetsmateriel. Företagets stora kunnande inom teknisk sömnad, konstruktion och service är välkänt inom branschen. Allt började i en källare i Upplands Väsby för 40 år sedan. 

– Uppdragen varierar med både service, underhåll och tillverkning. Vi gör inga jätteserier av produkter utan är mer specialiserade och hjälper våra kunder med skräddarsydda totallösningar i stor eller liten skala, berättar Dawid Norrvi vars pappa Olle Norrvi grundade företaget 1977.

Airsafe Sweden tillverkar bland annat Part-21-godkända tekniska avancerade sydda produkter och även Part 145-godkänt underhåll av flygsäkerhetsmaterial.

– Vad gäller Part-21- och Part-145-certifieringen så handlar det om kommersiell flygfart, allt från lastnät i flygplan som har en viss standard till andra lösningar. Det är ju extremt viktigt med kvalitetskontroll i den branschen, säger Dawid Norrvi.

Airsafe Sweden levererar material och produkter till FMV och Resmat (reservmaterial inom försvaret) samt SAAB, BAE och även flygbolag där företaget bland annat utför service på flytvästar och livflottar.

Dawid Norrvi, vd. Här med en säkerhetssele som används av lastpersonal på Hercules-plan.

Kvalitet in till minsta tråd

Vid TEKO:s besök i företagets lokaler i Upplands Väsby så är en del av personalen fullt upptagna med just kvalitetskontroll av flytvästar. På avlånga bord ligger flytvästar från ett välkänt flygbolag prydligt uppradade. Alla ska noggrant kontrolleras. Arbetet är välplanerat och utförs enligt specifika metoder.

– Det är ju extremt viktigt att personalen är noggrann och metodisk, det säkerställer kvaliteten i det vi gör, säger Dawid.

Vi går vidare till ett större rum i byggnaden intill. Här synar ett antal personer specialbyggda livflottar för fallskärmsjägare. Flotten är tillverkad för en person och blir inte större än en liten minibag när den packas på rätt sätt. En extrem produkt för extrema situationer. Airsafe Sweden är också experter på att packa fallskärmar, något som gett utökade uppdrag.

– Vi hjälper även till att packa vanliga livflottar. Med vår erfarenhet från flyg- och försvarsindustrin så kan vi packa på ett mer effektivt sätt vilket sparar både pengar och plats för våra kunder, säger Dawid Norrvi.

Airsafe Sweden utför bland annat service och underhåll på flytvästar från flygbolag

Airsafe Sweden har egen tillverkning på plats i Upplands Väsby. Vid större beställningstoppar så samarbetar företaget även med ett tillverkande företag i Rumänien.

– Vi har ett bra samarbete. De har cirka 300 personer anställda så det är klart att de kan hantera stora orderingångar på ett bättre sätt än vi som är 20-30 personer. Det är inte hållbart att vi ska anställa för en kortare tid och sedan låta folk gå när ordern är levererad, berättar Dawid Norrvi.

Airsafe Swedens största produkt är lysgranatskärmar där företaget har utvecklat konstruktionen genom åren tillsammans med kunden.

– Det kan handla om att vi gör en konstruktion och sedan simulerar förfarandet med beräkningar av hållfasthet, volym och vikt med mera, berättar han.

En livflotte för fallskärmsjägare ställer höga krav på vikt och packningsgrad

Miltärkvalificerade material

Airsafe Sweden använder ofta MIL-specificerade material och komponenter vilket innebär högsta kvalitet.

– Nylon är det vanligaste materialet som vi använder, också en del polyester samt även kevlar som är viktsnålt och hållbart. En fördel med MlL-specificerade material är att det är en standard som alla känner till i branschen och att vi får en specifikation på själva materialet. Det gör att vi vet att ett band eller en detalj håller för den här vikten och de här påfrestningarna. Det är också bra vid offertförfarande där vi kan få bästa möjliga pris, berättar Dawid Norrvi.

Många av de som arbetar hos Airsafe Sweden har teknisk bakgrund, till exempel högskoleingenjörer eller gymnasieingenjörer. Här finns också en sälj- och kvalitetsorganisation med olika befattningar samt duktig sömnadspersonal som oftast har lång erfarenhet innan de börjat på företaget, alternativt någon form av sömnadsutbildning.

– Vad gäller sömnaden så är ju vi inriktade på teknisk sömnad vilket innebär mycket kvalitetsregler i arbetet. Vi brukar också se till att ny personal får kompletterande utbildning här hos oss, fortsätter Dawid.

Teknisk dokumentation en viktig del

Just kvalitetsnormerna styr mycket av arbetet. I ett av rummen syns också dokumentationen som krävs. Rader av pärmar med olika typer av manualer fyller en större hylla.

– Den tekniska dokumentationen är ganska omfattande och en viktig del för oss med information och uppdateringar. Oftast när vi tillverkar så är det utifrån Försvarets normer. Sedan godkänner kunden produkten i slutändan med hjälp av våra säkerhetsutlåtanden, säger Dawid Norrvi.

Airsafe är återförsäljare av Airbourne Systems produkter i hela Skandinavien, till exempel fallskärmar och olika typer av nödutrustning. Företaget tillverkar även selar till helikoptrar eller till lastpersonalen på till exempel Hercules-plan samt genomför service och underhåll av tryckkärl, syrgasmasker och syrgasregulatorer.

– Den bransch som vi verkar i är speciellt nischad så det är svårt att utveckla en egen produkt från grunden. Däremot finns det ju exempel, bland annat vår oljeboj som vi har utvecklat i samarbete med Kustbevakningen. Den fälls från flygplan och utlöser automatiskt en flytpåse vid kontakt med vatten. Ett absorberande filter tar skyndsamt ett identifierbart oljeprov för att binda utsläppet till ett specifikt fartyg. Den används över hela världen i dag där alla våra kunskaper verkligen kommer till sin rätt. Den består av flytetyg, teknisk sömnad, VHF-sändare, den är packad på ett speciellt sätt samt har ett drivankare, berättar Dawid Norrvi.

Osäkert världsläge påverkar inte

Airsafe Sweden har normalt en stabil omsättning på cirka 40-50 miljoner kronor per år. Dawid Norrvi ser inte det rådande säkerhetsläget i världen som något som påverkar företaget varken positivt eller negativt.

– Försvarsbudgetar påverkas inte direkt av konjunkturläget, det är ju rådande politiska beslut som gäller. Och när värnplikten försvann så satsades det ändå på specialstyrkor och så vidare. Detsamma gäller även om värnplikten skulle införas igen, jag ser inte att det skulle innebära något speciellt för oss. Vi gör ju inte produkter i tiotusental. Just nu har vi ny personal på väg in och det känns riktigt positivt med nya idéer som gör att vi kan utveckla företaget, avslutar han.

Airsafe Sweden är medlem i TEKO