Hantverk med fokus på kvalitet, estetik och hållbarhet hos Tillskärarakademin i Göteborg