Från Kinna till Kina – högtryck för exklusiva lintapeter