Anne Ludvigson utnämnd till hedersdoktor vid Högskolan i Borås