7H Färgeri investerar i framtidens färgningslinje från imogo