Handlingsplaner för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Handlingsplaner för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Examensdags!
IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har jobbat intensivt sedan 2018 med att ta fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet och att skapa en arena för politik, näringsliv och forskarvärlden att mötas och ge nya inspel till beslutsfattare på området. Nu är det dags för en sorts examen för alla fem delprojekt, där vi presenterar ett antal handlingsplaner för att uppnå ett framtida resurseffektivt Sverige. Missa inte en späckad heldag i cirkulär anda!

Program:

09.00 – 09.20 Välkommen
09.20 – 10.35 Branschseminarium Lokaler
10.35 – 10.55 Fikapaus
10.55 – 12.10 Branschseminarium Mobilitet
12.10 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.15 Branschseminarium Livsmedel
14.15 – 14.35 Fikapaus
14.35 – 15.50 Branschseminarium Textil
15.50 – 16.00 Bensträckare
16.00 – 17.15 Branschseminarium Plast
17.15 – 17.45 Avslutning
17.45 – ca 19.00 Middagsmingel

Välkommen!

NÄR?
Torsdag den 16 januari 2020
09:00 – 17:45 med efterföljande middag

VAR?
IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmäl dig här

Datum

16 January 2020

Plats
IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Läs mer
Kontaktperson

Gustaf Wahlström

E-mail: [email protected]