BioLyftet utbildning – Göteborg (dag 2)

BioLyftet utbildning – Göteborg (dag 2)

BioLyftet arrangerar två utbildningsdagar i Göteborg för företag som vill höja kunskapen om och öka användandet av biobaserade och återvunna material.

Utbildningssatsningen BioLyftet riktas till små och medelstora företag som praktiskt vill börja att använda biobaserade, återvunna eller återvinningsbara material i sina plast- och textilprodukter. Målet är att företaget efter genomförd utbildning ska ha tagit fram en plan med aktiviteter för att praktiskt prova och utvärdera hållbara material i sina produkter.

Datum och tid: 4 mars 2020, kl. 09.00-15.15. Kaffe serveras från kl. 08.30. Utbildningen börjar kl. 09.00.
Plats: RISE IVF, Argongatan 30, 431 53 Mölndal
Anmälan: Anmälan görs via denna länk senast den 11 februari 2020: https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=836649X208740444X22776

Utbildningen omfattar två dagar där halva tiden ägnas åt biobaserade och återvunna material. Vilka alternativa material finns? Hur presterar de? Under de två dagarna hålls också olika workshop-moment. Här får deltagarna företagsvis arbeta med ett antal frågeställningar med stöd från kursledarna: Var är vi idag? Vart vill vi nå? Vad vill våra kunder? Vilka hinder finns? Vilken produkt är lämplig att prova alternativt material i? Utifrån detta tas en plan fram för företagets första steg att praktiskt byta till ett hållbart material.

För att dagarna ska bli så värdefulla som möjligt rekommenderar vi att flera funktioner från företaget deltar. Det innebär att två till fyra personer från samma företag behöver delta.

Deltagandet i BioLyftet är kostnadsfritt.

Frågor och mer information
För praktiska frågor kontakta Hayve Saleem, [email protected], 076-147 63 14. Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta Erik Perzon, projektledare, [email protected], 0761-47 63 87.

Läs mer om utbildningssatsningen BioLyftet.