Befria möblerna – giftfria material en förutsättning för cirkulär omställning

Befria möblerna – giftfria material en förutsättning för cirkulär omställning

Många möbler i våra hem, på våra arbetsplatser och i offentlig miljö innehåller kemikalier med hälso- och miljöskadliga egenskaper. Lägg därtill att vi står inför en cirkulär omställning, där material ska kunna återanvändas gång på gång och att det ställer nya krav på giftfria materialflöden. Det är dags att befria möblerna från oönskade kemikalier!

Den 19 maj bjuder Substitutionscentrum vid RISE in hela den svenska möbelbranschen till ett digitalt event på temat: Befria möblerna – giftfria material en förutsättning för cirkulär omställning.

Moderator för dagen är designern Charlotte von der Lancken som berättar om resultatet från sitt forskningsprojekt på RISE med just namnet Befria möblerna. Tillsammans med Substitutionscentrums rådgivare Tonie Wickman och Anna Strid, belyser hon var vi står idag, vilka material och kemikalier som är mest problematiska och vilka utmaningar den cirkulära omställningen för med sig.

Lösningar finns – redan idag

Ett antal företag ligger redan steget före lagstiftningen, och har fasat ut många av de skadliga kemikalierna eller har bytt till material som är bättre för människa och miljö. Här får du träffa några av företagen som berättar om lärdomar från sin substitutionsresa.

  • Så kan miljömärkning och certifiering driva på substitutionsarbetet
    Johanna Ljunggren, hållbarhetschef på Kinnarps, berättar om var företaget står idag tack vare målmedvetet arbete med materialval, miljömärkning och certifiering och vilka utmaningar som kvarstår
  • Hållbarhet genom hela livscykeln – de 4 grundstenarna visar vägen
    Johan Berhin, designer och grundare av Green Furniture Concept, berättar om företagets drivkrafter, miljömål, strävan efter att alltid göra bättre och arbete enligt ”safe by design”
  • Att klara utmaningen med cirkulerat material och vikten av bra kommunikation i värdekedjan
    Therese Lilliebladh, Requirement Manager på IKEA, berättar om företagets arbete med utfasning av farliga kemikalier, de största utmaningarna och möjligheterna att åstadkomma förändring

Hur får vi fart på omställningen?

Många aktörer i brottas med samma problem. Hur kan möbelbranschen arbeta tillsammans och hitta lösningar på gemensamma frågeställningar? Vad behöver vi se för förändringar vad gäller lagstiftning eller affärsmodeller för att få fart på arbetet med att fasa ut skadliga kemikalier ur möbler? Dessa frågor kommer vår framtidspanel att diskutera. I panelen finns representanter från IKEA, Svanen, Kemikalieinspektionen och Konstfack / Gävle Högskola. Givetvis finns möjlighet för dig att ställa dina frågor till panelen!

Avslutningsvis finns möjlighet till ”eftersnack”, för alla som vill diskutera vidare med talarna, kollegor i branschen och Substitutionscentrum.

Anmäl dig här

Datum

19 maj 2021

Plats
Läs mer
19
maj
Befria möblerna – giftfria material en förutsättning för cirkulär omställning
Ons 19 maj, kl. 09:00–11:30
Download to your calendar