Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Brexit – Storbritannien står för cirka 10 procent av Sveriges tekoexport

Brexit – Storbritannien står för cirka 10 procent av Sveriges tekoexport

Storbritannien är Sveriges tredje viktigaste exportmarknad för tjänster och den fjärde viktigaste för varor. För våra svenska tekoföretag är det också en viktig exportmarknad. De senaste tio åren har tekoexporten till Storbritannien stått för cirka tio procent av Sveriges totala tekoexport till alla länder. Under 2015 uppgick den totala tekoexporten till 22,6 miljarder, där exporten till Storbritannien stod för 2,46 miljarder.

Om Storbritannien beslutar att lämna EU kommer förhandlingarna om regelverket för handeln avgöra villkoren för den framtida svensk-brittiska handeln. I en ny utredning analyserar Kommerskollegium Sveriges handel med Storbritannien.

Läs mer om Storbritanniens betydelse för Sveriges utrikeshandel här