textilutbilldning

https://www.teko.se/kalendarium/forenkla-ditt-foretags-kompetensforsorjning-med-kompetensslussen/

Förenkla ditt företags kompetensförsörjning med Kompetensslussen

Att rekrytera personal med rätt kompetens till textilindustrin är en utmaning. Kompetensslussen bjuder därför in dig som jobbar i textilbranschen till en digital informationsträff, där vi diskuterar framtidens yrkesroller...
Datum: 18 maj 2021 Plats: Digitalt