textil produktion

https://www.teko.se/okategoriserade/hur-kan-svensk-textilproduktion-bli-mer-konkurrenskraftig/

Hur kan svensk textilproduktion bli mer konkurrenskraftig?

Intresset växer för att öka den svenska textilproduktionen. Men det höga kostnadsläget och kompetensförsörjningen är stora utmaningar. Och vilka produkter är det lönsamt att fokusera på? Det är något...