svenska modellen

https://www.teko.se/aktuellt/parterna-overens-om-strejkratten/

Parterna överens om strejkrätten

Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på svensk arbetsmarknad enats om en överenskommelse som inte skadar löntagarnas rätt att strejka. Samtidigt kommer den typ av...