styrelse

Styrelse för TEKO, Sveriges Textil- & Modeföretag

Efter årsmötet i maj 2021 har styrelsen för TEKO följande sammansättning: Ordinarie ledamöter styrelsen för TEKO Anne Ludvigson, AB Ludvig Svensson, styrelseordförande Mats Lundgren, FOV Fabrics, vice ordförande Adam...