resurseffektivitet

https://www.teko.se/kalendarium/handlingsplaner-for-resurseffektivitet-och-cirkular-ekonomi/

Handlingsplaner för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

Examensdags! IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har jobbat intensivt sedan 2018 med att ta fram handlingsplaner för ökad resurseffektivitet och cirkularitet och att skapa en arena för politik, näringsliv...
Datum: 16 januari 2020 Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm