regeringens handlingsplan för klimatet

https://www.teko.se/aktuellt/nyheter/en-samlad-politik-for-klimatet-regeringens-handlingsplan/

En samlad politik för klimatet – regeringens handlingsplan

Regeringen presenterar för första gången en klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen. Klimat ska integreras i alla relevanta politikområden. Med 132 åtgärder tar propositionen ett helhetsgrepp om hur utsläppen ska minska...