hållbara förpackningar

https://www.teko.se/kalendarium/hallbar-logistik-och-hallbara-forpackningar/

Hållbar logistik och hållbara förpackningar

Välkommen till ett heldagsseminarium om hållbar logistik och hållbara förpackningar och leveranser i textil- och modebranschen som arrangeras av TEKO tillsammans med TEKOLOGSTIK. Plats: Do-Tank-Center, Textile Fashion Center, Borås...
Datum: 24 september 2020 Plats: Textile Fashion Center, och digitalt via Teams