cirkulära designprinciper

https://www.teko.se/kalendarium/webbinarium-svenska-konsumtionstrender-under-pandemin-2/

Webbinarium: Design för cirkulär ekonomi

TEKO bjuder in till webbinarium! Expertgruppen Cirkulära designprinciper under Delegationen för cirkulär ekonomi har under 2020 tagit fram ett ramverk för cirkulära designstrategier i syfte att bredda diskussionen om...
Datum: 5 maj 2021 Plats: Digitalt via Teams