Bioekonomiriksdagen

https://www.teko.se/kalendarium/bioekonomiriksdagen/

Bioekonomiriksdagen 2021 den 7-8 december!

  Välkommen till Bioekonomiriksdag 2021! Två dagar med ledande forskare och företagare inom bioekonomi. Klimatförändringar till följd av fossila utsläpp är en av vår tids stora utmaningar. Att lyckas...
Datum: 7 december 2021 Plats: Digitalt