Arbetsrättsdagarna

https://www.teko.se/aktuellt/arbetsrattsdagarna-2018/

Arbetsrättsdagarna 2018

Varje höst genomför TEKO och Teknikföretagen en arbetsrättsdag för medlemsföretag på fem orter runt om i landet. Dagen är en möjlighet att uppdatera sig på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet, att...