Sjuklöneperioden dag 1-14

Arbetsgivaren är enligt sjuklönelagen skyldig att betala sjuklön till sina anställda de 14 första kalenderdagarna av en sjuk­domsperiod. Tjänstemannaavtalet innebär en utvidgning av denna skyldighet eftersom arbetsgivaren under vissa förutsättningar ska betala extra sjuklön i upp till 90 dagar till tjänste­männen. Sjuklöneperioden dag 1-14, Sjukskrivning och rehabilitering 2019 Teko Hur karensavdraget ska göras hittar du här.