Rehabiliteringsarbetet

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetslivs­inriktad rehabilitering för sina sjuka medarbetare. Arbetsgivaren beslutar i varje enskilt fall vilka åtgärder som är lämpliga, många gånger deltar även Försäkrings­kassan i besluten om lämpliga åtgärder. Arbetsgivaren har inte ansvar för medicinsk eller social rehabilitering. Den medicinska rehabiliteringen avser i huvudsak att återställa eller förbättra grundläggande kroppsfunktioner. För sådana åtgärder ansvarar i första...