Workshop: Design för cirkulära ekonomier inom textil- och beklädnadsindustrin