Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier