Hej!

Vår nya webbplats är lanserad och vi hoppas att du kommer uppskatta den.
Du som redan är medlem behöver registrera ditt konto i den nya plattformen för att kunna logga in och ta del av våra medlemsförmåner.

Har du redan fått den här informationen och skapat ditt nya konto loggar du förstås in som vanligt.

Med vänliga hälsningar, TEKO

Registrera ditt konto

Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

Dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier

TILL DIG SOM VERKAR INOM VÄRDEKEDJAN TEXTIL – dags att anmäla sig till dialog för en hållbar textil värdekedja med fokus på miljö och kemikalier!

Det går att minska den svenska textilkonsumtionens negativa miljöpåverkan, resurs- och kemikalieanvändning. Samhället, konsumenterna och näringslivet behöver agera tillsammans för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Gemensamma insatser kan göra det möjligt att komma längre än vad lagstiftningen ensam kan göra.

Hur kan vi samarbeta för att minska miljöpåverkan samt resurs- och kemikalieanvändning inom textil produktion och konsumtion?

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bjuder in till ett dialogmöte, det första i en rad möten inom ett treårigt initiativ. På dialogmötena kommer vi gemensamt att tillföra kunskap och att diskutera hur vi tillsammans kan hitta lösningar som bidrar till en mer hållbar textilproduktion och konsumtion, med utgångspunkt i hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Tema den 12 oktober 2017, klockan 08.30 – 17.00
Verktyg, metoder och goda exempel för hållbar textilproduktion och konsumtion – fokus på miljö och kemikalier

Plats
Spårvagnshallarna Stockholm, hitta hit.

Program
Föredrag på scen med inspirerande exempel kommer att varvas med möjligheter till dialogmöten.
Se hela programmet i kalendariet på Naturvårdsverkets webb.

Anmäl dig snarast!
Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. Anmäl dig nu för att vara säker på din plats.
Anmäl dig här: textildialog@naturvardsverket.se

Kostnad

Det kostar inget att delta, däremot utgår en avgift på 500 kr om man inte kommer. En enklare vegetarisk lunch och kaffe ingår. Allergi eller andra kostpreferenser ska uppges i samband med att anmälan görs.

DE HÄR FÅR DU TRÄFFA:
Björn Risinger Gd, Naturvårdsverket och Mona Blomdin Persson, avdelningschef,

Kemikalieinspektionen, inleder textildialogens första möte tillsammans med:

– Pär Ängquist, statssekreterare hos Karolina Skog på Miljö- och energidepartementet.

– Forskare och representanter från Swerea IVF, STWI, ReNewCell, Higg Index, ChemSec och

– Mistra Future Fashion, berättar om verktyg och goda exempel för steg mot hållbar produktion.

Tillväxtverket och Konsumentverket m fl ger exempel på steg mot hållbar konsumtion.

Nordiska ministerrådet berättar om de senaste årens arbete inom ”Nordisk Handlingsplan för hållbart mode och hållbar textil”.

Filippa K och Ellen MacArthur Foundation ger inspirerande exempel på cirkulära textilflöden.

Det kommer också ges två tillfällen till mingel för att träffa och samtala med de deltagande aktörerna.

SOM MEDSKAPARE PÅ DIALOGMÖTENA FÅR DU:

 • Kunskap om problematik, metoder som minskar miljöpåverkan och kemikalieanvändning, verktyg som finns tillgängliga för alla och pågående forskning.
 • Tillfälle till erfarenhetsutbyte och inspiration till att prova nya metoder.
 • Kännedom om var man kan söka medel för utvecklingsarbete och innovativa lösningar
 • Möjlighet till dialog och mingel för fortsatt samverkan och nätverkande.
 • Aktivt bidra med praktisk kunskap, kontakter, fördjupade perspektiv, engagemang, testarenor och egna initiativ.

VEM KAN KOMMA SOM MEDSKAPARE?

 • Företag inom textilbranschen (tillverkning, handel, tvätterier m. fl)
 • Myndigheter
 • Branschorganisationer
 • Innovationsaktörer
 • Utbildningsaktörer
 • Forskare
 • Frivilligorganisationer (second hand, konsumtion)
 • Kommunföreträdare
 • Andrahandsaktörer (privata såväl som ideella)

BAKGRUNDEN TILL INITIATIVET TEXTILDIALOG FÖR EN HÅLLBAR TEXTIL VÄRDEKEDJA MED FOKUS PÅ MILJÖ OCH KEMIKALIER!
Syftet med textildialogen är att bidra till minskad miljö- och hälsopåverkan från textilbranschen i hela värdekedjan för att skapa resurseffektiva och giftfria kretslopp. Genom dialog och medskapande som metod vill Naturvårdverket och Kemikalieinspektionen involvera berörda aktörer för att skapa handlingskraft runt relevanta frågor i den textila värdekedjan. Dialogen sker i samarbete med myndigheter, forskare, textilbransch och frivillig organisationer samt andra aktörer inom textilområdet.

Initiativet kommer från regeringsuppdraget om hantering av textilier 2016 där Naturvårdsverket föreslog att genomföra textildialogen i samarbete med Kemikalieinspektionen. Dialogen kommer att pågå i tre år och vid varje dialogmöte kommer ett speciellt tema att belysas.

YTTERLIGARE FRÅGOR:
Har du frågor kontakta:

Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket: yvonne.augustsson@naturvardsverket.se

Annica Carlsson, Naturvårdsverket: annica.carlsson@naturvardsverket.se

Emma Westerholm, Kemikalieinspektionen: Emma.Westerholm@kemi.se

Alexandra Stewart, Kemikalieinspektionen:  Alexandra.Stewart@kemi.se


Välkommen!

Datum

12 October 2017

Plats
Spårvagnshallarna, Stockholm
Läs mer
Kontaktperson

Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket

E-mail: yvonne.augustsson@naturvardsverket.se