Standardisering

Det bedrivs ett kontinuerligt standardiseringsarbete inom alla tänkbara områden, både på svensk, europeisk och internationell nivå. En svensk standard har beteckningen SS, en europeisk standard EN och en internationell ISO.

Tekniska kommittéer

Inom standardiseringsarbetet pratar man om tekniska kommittéer och arbetsgrupper. Ofta har de olika länderna ”spegelgrupper” till de som finns på europeisk och/eller internationell nivå. Inom TEKO:s område är de mest relevanta tekniska kommittéerna (TK) följande:

TK 160 Textil, TK 332 Sjukvårdstextil, TK 402 Skyddskläder, TK 301 Arbetsmiljöledning. Vi är antingen med själva eller så har vi medlemsföretag som är aktiva inom dessa grupper.

Som regel finns en eller flera arbetsgrupper inom varje teknisk kommitté. Under TK 160 finns följande arbetsgrupper (=AG):

  • AG 1 Storlekssystem för kläder
  • AG 2 Färg, tvätt och vatten
  • AG 3 Brännbarhet
  • AG 4 Mekaniska egenskaper
  • AG 5 Säkerhet i barnkläder
  • AG 6 Kemi

Kontakta TEKO vid frågor om det arbete som bedrivs inom de olika tekniska kommittéerna eller om ert företag skulle vilja delta i arbetet i någon av arbetsgrupperna inom TK 160, TK 332 eller TK 402 (i den senare har TEKO i dagsläget ingen aktiv roll, däremot finns några av våra medlemsföretag med på eget mandat).

Tris-databasen

Alla förslag till nya regler för varor inom EU samlas i den så kallade Tris-databasen. Detta görs för att andra länder ska kunna lämna synpunkter på förslagen innan nya regler träder i kraft.

Databasen är kostnadsfri och tillgänglig för företag och allmänhet. Databasen hittar du här.

Den som i Sverige vill lämna synpunkter på ett förslag till nya regler gör det till Kommerskollegium. Läs mer om hur det går till samt se vem som är kontaktperson hos Kommerskollegium på deras hemsida, HÄR.