Tekoexporten för helår

År                Total tekoexport, miljarder kronor        Varav kläder, miljarder kronor
2009            16,2                                                      9,9
2010             17,9                                                      11,3
2011             18,3                                                      12,1
2012             18,7                                                      12,3
2013             19                                                          13
2014             20,5                                                      13,9
2015             22,6                                                      15,4
2016             23,5                                                      15,8
2017             25,7                                                      17,2

Källa: TEKO Sveriges Textil- och Modeföretag, 2018