TEKO - delägare i Swedish Fashion Council

I slutet av sjuttiotalet kämpade tekoföretagen i motvind varför Statens Industriverk 1978 tillsatte en stor tekoutredning som mynnade ut i nationella branschsatsningen Teko! 

Stöd från TEKO sedan uppstarten

På ett av Textilrådets och konfektionsindustriföreningens möten konstituerades i december 1979 det Svenska Moderådet, idag Swedish Fashion Council. Statens industriverk, Svenska Tekoindustriföreningen (som idag heter Sinf), Sveriges Textilhandlarförbund och Konfektionsindustriföreningen (som sedermera blevTEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag) stödde projektet Svenska Moderådet. Projektet fick i uppdrag att ”producera prognoser och modeinformation till industrin genom bevakning och redovisning av material, färger, prognoser och trender med målsättningen att informationen skall vara ett hjälpmedel för företagen att bättre och snabbare kunna anpassa sina produkter till modets svängningar”.

TEKO delägare i Swedish Fashion Council sedan början av 90-talet

Ända sedan starten 1979 har därför TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag stöttat Swedish Fashion Council och utgör även sedan grundandet av aktiebolaget Svenska Moderådet i början av nittiotalet, en av de stolta delägarna. TEKO:s generalsekreterare Cecilia Tall sitter i styrelsen.

Swedish Fashion Council – roll

SFC:s roll är att sedan 1979 främja, stärka, stötta, inspirera och utveckla svenskt mode. Detta sker idag genom att erbjuda omvärldsanalys, talangprogram, seminarier, trendguider, rapporter, konsultation, nätverk och inspirationsutställningar. SFC deltar även i forskningsprojekt, driver talangprogrammet Swedish Fashion Talents (f.d. Rookies) samt arrangerar Stockholm Fashion Week. Avdelningen Skobranschrådet erbjuder genom sitt showroom ett brett urval skor & accessoarer till bland annat modereportage, reklamjobb och visningar.

Nära samarbete

TEKO och Swedish Fashion Council bedriver ett nära samarbete och besitter tillsammans en värdefull överlappning av kompetensområden vilket gör att vi kompletterar varandra då det gäller att serva företag med varierande mognadsgrad inom mode och textil. Vi bedriver även olika typer av projekt tillsammans för att lyfta branschen och de frågor som är aktuella för de företag som befinner sig i den.