Industrirådet

Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Vår uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Industriavtalet är ett samarbetsavtal om industriell utveckling och lönebildning mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer inom industrin. Avtalet som gäller sedan juli 2011 innehåller parternas gemensamma bedömningar och uppfattningar omkring förutsättningarna för industriell verksamhet i Sverige.

För mer information om Industrirådet och dess verksamhet, kontakta generalsekreterare Cecilia Tall.