Stadgar för TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag