Inbjudan! TEKO medlemsträff hos SIPTEX_Sysav i Malmö