Bilaga 3 till 4-2017_Avtalstexter Unionen Sveriges Ingenjörer