Bilaga 1 Tekoavtalet lägsta löner ekonomiska ersättningar 17-20