ok-Bilaga 1 Tekoavtalet lägsta löner ekonomiska ersättningar 2016