Bilaga 2, 5-2016, Övergångsbestämmelser IF Metall 2016